Udvikling af Bellevue Strandpark

 

Der har mandag den 1. november været afholdt borgermøde i Gentofte om fremtidens udvikling af Bellevue Strandpark.

Se invitationen. Idéskitsen kan findes på www.gentofte.dk og er også vedhæftet nedenfor!

Mødet er omtalt i en artikel i Villabyerne nr.44, 2-3 november 2010.

Hvis vi skal have indflydelse på processen, skal det være nu, som det fremgår af invitationen:

 

Har du i øvrigt kommentarer eller bemærkninger til idéskitsen og fremtidens udvikling af Bellevue Strandpark, kan du sende dem til os på e-mail: park-vej@gentofte.dk eller til Gentofte Kommune, Park og Vej, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte.

Alle henvendelser skal være os i hænde senest mandag den 8. november 2010.

 

I betragtning af, at der er tale om en "idéskitse", kan jeg ikke helt se, hvorfor man sætter en tidsfrist for henvendelser...

 

 

BilagStørrelse
idéskitse for helhedsplan_27052010.pdf2.14 MB