Generalforsamling

31.03.2011 - 18:30

 

Indkaldelse til generalforsamling i Klampenborg Kajak Klub,
torsdag den 31. Marts klokken 18.30 i klubben

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kasserer Steen Thiel
 4. Orientering om vedligeholdelse/renovering af klubben og stranden
 5. Orientering om oprettelse af surfski underafdeling i klubben
 6. Orientering om indkøb af udstyr, sponsorat og salg af kajakker
 7. Valg i henhold til §8
  • Valg af inspektør, Peter Jægerskou genopstiller ikke
  • Valg af næstformand, Tommy Gade genopstiller ikke
  • Valg af bestyrelsesmedlem, Helen genopstiller ikke
  • Valg af bestyrelsesmedlem, Dorte genopstiller
  • Valg af bestyrelsesmedlem, Henning genopstiller

  Bestyrelsen opstiller og forelår Anette, Tina og Tor

 8. Faste udvalg jf. §13
 9. Fastalgte arrangementer
  • Forårsrengøring og standerhejsning, den 1. maj kl. 10-14
  • Begynderstart, den 2. Maj
  • Begynderfest, den 25. Juni
  • CPH Challenge, den 14. August
  • Øresundsløb, den 21. August
 10. Eventuelt

Vel mødt,

Formanden,
Jens Islin