Bestyrelsesmøde 18.05.2011

 

Referat bestyrelsesmøde KKKK onsdag den 18. maj 2011

 

Tilstede: Jens Islin, Steen Thiel Hansen, Henning Hansen, Dorte Nygaard, Tor Busch-Nielsen og Annette Springborg

Afbud: Nils Graae og Tina Kristensen

 
1. Vedr. surfski:

Det er målet, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling vedr. surfski med henblik på at gennemføre en vedtægtsændring, så underafdelingen for surfski kan indføres i vedtægterne..

Jens kontakter Caroline Kleemann, som er kommende medlem i KKKK’s surfski-afd. Hun har en stor viden omkring vedtægter og kan bidrage med forslag til de nødvendige ændringer af vedtægterne, så KKKK kan få en underafdeling: Klampenborg Surf Life Saving Club KSLSC.

Dansk Svømmeunion mener, at det er nok, at vi nu sender en bekræftelse på, at KKKK har igangsat processen vedr. vedtægtsændringer og ekstraordinær generalforsamling til at vi kan blive registreret som SLSC, og medlemmerne dermed vil kunne stille op til løb repræsenterende KKKK.

  • Klampenborg Surf Life Saving Club vil blive en underafdeling af KKKK
  • Klampenborg Surf Life Saving Club kan budgetmæssigt og organisatorisk placeres som et udvalg under KKKK og med eget budget.
  • Der skal laves et tillæg til KKKK’s regelsæt omhandlende regler og retningslinjer for brugen af surf’ski, og for hvordan medlemmer fra kajak/surfski del frigives til det modsatte. Tor og Thor formulerer forslag til tillæg til klubbens regelsæt og Dorte sammenskriver reglerne.
  • Træning – der lægges op til at Surfski træning lægges onsdage om aftenen.

Der er enighed om at alle medlemmer skal have samme vilkår i KKKK.

 

2. Køb og salg af øl, sodavand og vin:

Der er underskud i regnskabet vedr. øl, sodavand og vin. Steen udtænker en måde så dette underskud minimeres, og så vi bedre kan holde styr på baren. Steen er ansvarlig for at der altid er vin, øl og vand på lager.

 

3. Ansøgning om indkøb af hynder:

Der er ansøgt om indkøb af ti hynder til solbadning og bænkene på verandaen. Bestyrelsen siger nej, da det vurderes, at der ikke er behov for det, og da især hygiejnen omkring brugen af sådanne hynder vurderes at være for ringe. De gamle hynder smides ud og i fremtiden må medlemmerne selv medbringe det de skal ligge på og det de skal sidde på når de sidder på bænkene på verandaen.

 

4. Indkøb af liggestole:

Der indkøbes fire liggestole til klubben med tilhørende hynder, og en egnet placering til disse skal findes, så de ikke står og fylder i klublokalet. (Annette er på sagen)

 

5. Indkøb af surfski- og livredderudstyr:

Der bevilliges 20.000 kr. til indkøb af surfskiudstyr.

 

6. Auktion af klubbens både:

Torsdag den 9. juni er der auktion på to kajakker og bananen.