Bestyrelsesmøde 15.06.2011

 

Referat bestyrelsesmøde KKKK
onsdag den 15. juni 2011

Tilstede: Jens Islin, Steen Thiel Hansen, Tina Kristensen, Henning Hansen, Dorte Nygaard og Annette Springborg
Afbud: Tor Busch-Nielsen og Nils Graae  

 

1. Økonomi:
Ved bådauktionen den 9. juni blev der solgt både for 10.100 kr.
Der er kommet nyt indbetalingssystem af øl, vin og sodavand – En Rasmus Klump sparebøtte skal sedlerne nu puttes i :O)

2. Vedr. surfski:
Ved næste bestyrelsesmøde den 17. august skal regelsæt og vedtægtsændringerne vedr. surfski være klar, så bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

3. Private arrangementer i klubben:
Ønskes private arrangementer i klubben (f.eks. besøg af sin arbejdsplads, polterabend o.s.v.) skal formand Jens Islin kontaktes på ji@jensislin.dk . Jens sørger for at orientere resten af bestyrelsen om evt. aftalte arrangementer.

4. Indkøb af hynder og ny kaffemaskine:
Der indkøbes hynder til bænkene på verandaen og en ny kaffemaskine

5. Opdrift:
Der indkøbes tre x opdrift til klubben (til bl.a. cobra og bull)

6. Specialøl:
Der indkøbes specialøl som supplement til dåseøllene. Det er et forsøg - og er det en succes fortsætter det.

7. Forslag om installering af en opvaskemaskine:
Forslaget kan desværre ikke efterkommes på grund af en for lille afløbskapacitet.

8. Klubtrøjer:
Klubbens medlemmer efterspørgers klubtrøjer. Bestyrelsen undersøger sagen og vender tilbage.

9. Klubarrangementer:
Øresundsløbet: Henning sørger for at invitere Øresundsklubber til Øresundsløbet inden sommerferien. Løbet finder sted den 21/8, og alle medlemmer opfordres til at bakke op som hjælpere eller deltagere.
Challenge Copenhagen: Alle opfordres til at stille op som hjælpere 14/8, hvor klubben skal være depot for Challenge Copenhagen.