Bestyrelsesmøde 17.08.2011

Referat bestyrelsesmøde KKKK - onsdag den 17. august 2011

 

 

Tilstede: Jens Islin, Steen Thiel Hansen, Henning Hansen, Dorte Nygaard og Annette Springborg

Afbud: Tor Busch-Nielsen, Tina Kristensen og Nils Graae

 

 

1. Økonomi:

- Løsningen med en Rasmus Klump sparebøsse fungerer rigtig godt og er en succes :O)

- Gæster til festen den 27. august skal kun lægge penge ud til mad til Ta selv bord samt drikkevarer – resten betaler klubben som tak for indsats til Copenhagen Challenge.

 

 

2. Øresundsløb:

- Søndag den 21. august er der Øresundsløb, hvor naboklubberne er inviteret. Medlemmer opfordres til at møde op før kl. 11 og hjælpe til og/eller deltage i løbet.

 

 

3. Vedr. surfski:

- Mødeindkaldelse i bestyrelsen den 20. september, hvor evaluering og fremtid vedr. surfski tages op som punkt.

 

 

4. Aktiviteter og arrangementer:

- Copenhagen Challange den 14. august var en stor succes – hjælperne der deltog fra klubben knoklede – med et smil på læben. Bestyrelsen siger mange tak - og opfordrer endnu flere til at deltage som hjælpere næste år.

- Der vil i januar blive en foredragsaften – nærmere oplysninger kommer senere.

- Besøg fra Skovshoved Klub en torsdag aften i september – nærmere information kommer.

 

 

5. Klubtrøjer:

- Klubbens medlemmer efterspørger klubtrøjer. Bestyrelsen undersøger sagen og tilstræber at have trøjerne klar til sæsonstart 2012.

 

 

6. Klubvedligeholdelse:

- Skab nr. 2 i damernes omklædningsrum er fyldt med skimmelsvamp – klubben påtager sig istandsættelse af skabet.

 

 

7. Diverse:

- Der er ytret ønske om førstehjælpekursus i klubben – bestyrelsen undersøger sagen.

- Bestyrelsen foreslår et opstartsarrangement midt i maj 2012.

- Rummet, hvor drikkevarerne står, lugter fælt – det er fordi fryseren på et tidspunkt har været slukket. Der skal luftes ud og det skal sikres, at man fremover ikke kan ’komme til’ at slukke for fryser og køleskab utilsigtet.

- Der er ytret ønske om oftere tekniktræning om torsdagen fra maj til september.

- På nuværende tidspunkt er der allerede 14 tilmeldt det nye begynderhold til maj 2012 – der er plads til 20. Dorte sender mail til medlemmerne om at det er nu deres venner og bekendte skal anmode om medlemskab, hvis de skal have en chance for at komme i betragtning til 2012 hold.