Bestyrelsesmøde 26-10-2011

 

Referat af bestyrelsesmøde den 26 oktober.

 

Deltagere: Henning  Hansen, Steen Thiel Hansen, Tor Buch Nielsen , Jens Islin, Dorte Nygaard, Annette Springborg og Tina Kristensen

Fraværende: Niels Graae

 

Jens har et møde med kommunen tirsdag d. 1. november vedr. renoveringen af vores klubhus. Der er bevilliget penge til projektet. Hvilke ting der bliver prioriteret får vi nærmere besked om efter mødet med kommunen.

Der er ryddet op i klubhus og bådhus. Vi har taget billeder af lokalerne, hvilke bliver hængt op i klubben. Dette for at inspirere til at vi alle rydder op efter os.  

Opstarten af vores surfski afdeling blev evalueret, og vi har drøftet hvilke ting vi i bestyrelsen skal være opmærksomme på i næste sæson, dette for at sikre at surfski roerne bliver integreret med resten af kkkk.

Det blev bla. aftalt at gøre plads til 3 private surfski og 4 stk. boards. Samt at SLSC roerne får samme støtte som KKKK kaproerne. Vi vil også forsøge at starte et fælles junior program op i sommeren 2012, hvor vi inviterer nye unge livreddere ind på prøve, uden økonomi det første år.

Vores kasserer orienterer om at vi har en god økonomi. Vi har derfor besluttet at købe en Ipod til klubben, så vi altid har en party-liste klar til vores fester. Klubben giver et tilskud til vores julefrokost på kr. 2000. Og sidst men ikke mindst, har vi købt en ny kajak.

For at gøre plads til den nye kajak, har bestyrelsen besluttet at sælge en af vores Plastex kajakker på auktion. Auktionen vil ske til vores julefrokost d. 18. november.

Vores nye kajak er en Coast Fighter. Det er en hurtig turkajak, som har en sværhedsgrad der ligger mellem vores Coast Runner og Escape.

Anette arbejder på flere foredrag i løbet af vinteren. Der vil komme mere information omkring dette senere.

Til sidst talte vi om at søge kommunen om et nyt køleskab.