Generalforsamling - udsat!

12.04.2007 - 18:30

Generalforsamling i KKKK den 12. april kl. 18:30.

Forslag til optagelse på dagsordenen må være bestyrelsen i hænde senest 15. marts.

Indkaldelse udsendes med posten.

NB: På grund af diverse koks med indkaldelsen er generalforsamlingen udsat indtil videre!