Bestyrelsesmøde 20-03-2012

Mødereferat KKKKbestyrelsesmøde tirsdag den 20/3 kl. 18:30

Tilstede: Tina, Steen, Henning, Jens og Dorte

Afbud: Nils, Annette og Thor.

Surfski: det er svært at starte noget nyt op, og det tager tid før integreringen af den nye aktivitet er fuldendt. Men vi er godt på vej, og glæder os til at gennemføre en række initiativer som skal fremme synergien af at klubbens medlemmer rent faktisk har fået endnu flere muligheder for valg af udstyr (og udfordringer) når de skal på vandet. Blandt initiativerne kan nævnes: samme opstartsprocedurer for de to typer medlemmer, instruktion for alle nye medlemmer i såvel traditionel kajak som surfski mv. Instruktører skal også kunne undervise i surfski.

Økonomi

Tina er genvalgt som revisor
Saldo: ca. 70.000
God saldo, bl.a. pga. Copenhagen Challenge der har givet indtægt på 10.000
Sund økonomi
Der skal spares lidt op til bådehus vedligehold /renovering

Surfski: Regninger for 13.700 kr. for deltagelse i løb er indleveret til kassereren fra SURFSKI afdelingen for 2011.
Bestyrelsen vedtager at der gives tilskud på 1000 kr. pr. deltagende medlem til løb i 2011.
Vi ønsker at tage stilling til beløbets str. år for år. SLSC afdelingen skal fremlægge et budget over forventede udgifter til deltagelse i løb i 2012 som bestyrelsen på næstkommende møde vil træffe beslutning om størrelsen på tilskuddet for 2012 ud fra. Steen kontakter SURFSKI.

Støtte til løbsdeltagelse for øvrige KKKK medlemmer fortsætter uændret og foregår via henvendelse med anmodning om dækning af udgifter til kasseren, som har opbakning fra den øvrige bestyrelse til at godkende eller afvise anmodningen.

Begyndere 2012: instruktørgruppen har af bestyrelsen fået frie rammer til at planlægge og afholde kursus for nye medlemmer af KKKK på baggrund af de ideer og forbedringstiltag de tidligere har fremlagt for bestyrelsen. Ændringer til reglerne for nøgler mv. vil blive fremlagt for bestyrelsen og lagt på hjemmesiden så snart de ligger klar på skrift.

Tommy og Helle arbejder på at arrangere et sikkerhedskursus, og har af bestyrelsen grønt lys til at fortsætte initiativer, som vi hilser velkomment.

Renovering af Klub- og bådehus samt omklædningsrum:
Kommunen har fundet en bygherre der skal stå for renoveringen.
900.000 kr. er dedikeret KKKK
Samme person fra kommunen står for en anden pulje hvor vi kan søge penge. Der kan søges op til 75% af det samlede beløb, dog maks 1 mio DKK af det samlede beløb. Vi har desuden en vedligeholdelseskoonto hos kommunen.

Vigtige datoer 2012:
Generalforsamling den 19/4 kl. 19. Formanden sender invitation ud
Standerhejsning 29/4 og rengøring
Begyndere starter 30/4
Begynderfest: 16/6
Øresundsløb 19/8
Copenhagen Challenge: 12/8

Bestyelsesvalg
Nils ønsker ikke genvalg
Jens accepterer på bestyrelsens opfordring endnu et år på formandsposten, såfremt andre ikke melder sig og opnår flere stemmer

Tekniktræning for ikke begyndere:
Et godt tilbud til klubbens friroede medlemmer. Det er dog meget afhængigt af vejret hvor mange der møder op. I bestyrelsen er der enighed om at tilbuddet skal være der, og at Jens derfor skal spørge Tor og Thor om de vil undervise nogle torsdage i løbet af sæsonen. Bestyrelsen beslutter at tekniktræningen arrangeres med kort varsel da vejforhold er afgørende for om der møder nogen op.

Mvh Dorte