Bestyrelsesmøde 09-05-2012

 

Referat bestyrelsesmøde KKKK

onsdag den 9. maj 2012

 

Tilstede: Tina Kristensen, Helle L. Harthimmer, Jesper Hagild, Jens Islin, Steen Thiel Hansen, Henning Hansen, Tor Busch-Nielsen og Annette Springborg

Afbud:, Dorte Nygaard

 

Først en orientering fra Tina vedr. nybegyndernes start mandag den 7. maj – en dejlig aften :O)

Der er plads til 20 på holdet – flere af de tilmeldte meldte fra i sidste øjeblik, men det betød, at alle på ventelisten kunne komme med. Og det betyder, at der er to ledige pladser, så kender I nogen der har lyst til at være med, så kontakt Tina på mail: tinakristensen@newmail.dk

Torsdag den 31. maj og torsdag den 7. juni giver klubben aftensmad til nybegynderne.

 

OBS OBS - klubaftenerne om torsdagen er startet og alle er velkomne. Nybegynderne kan dog først ro fra og med den 31. maj

 

 

1. Diverse indkøb til klubben:

- Der indkøbes et nyt skab til værdigenstande

- En gruppe er nedsat i bestyrelsen og de vil danne sig et overblik over, hvilke både og andet der mangler i klubben. Sikkert er det, at der indkøbes to nye surfski og en trækvogn.

 

2. Besøg af og hos KKKK’s venskabsklub i Gladsaxe:

- For at få et godt samarbejde med vores venskabsklub i Gladsaxe arrangeres der to aftner i KKKK og to aftner i Gladsaxe (i juni og i august). De fire aftner kommer ikke til at ligge på klubaften og de vil indeholde roning og spisning.

Datoerne kommer snarest.

 

3. Vedr. havkajak:

- Porten til havkajakkerne binder meget – reparation bestilles

- Tommy og Helle vil rydde op og tjekke klubbens havkajakker og havkajakudstyr

 

4. Aktiviteter og arrangementer:

- Copenhagen Challange i august sidste år var en stor succes – alle der har lyst at deltage som hjælpere i år - søndag den 12. august - er meget velkomne – der kommer orientering ud i juni

- Det har været en succes med førstehjælpskurser i klubben i år

- Lørdag den 9. juni er der sikkerhedskursus – mail er sendt rundt. Det tilstræbes, at et svømmekursus tilføjes dagens program

- Sankt Hans er lørdag den 23. juni – klubben gir salat - ta selv kød med – der kommer mail senere

 

5. Betaling af løbsdeltagelse for surfski 2011:

- Der er givet tilskud til surfski rorenes løbsdeltagelse for 2011 i lighed med andre aktive tourkajak rorenes løbsudgifter.

 

6. Skabe i omklædningsrummene:

- Tina er ansvarlig for skabene i både damernes og herrernes omklædningsrum.

Det er besluttet i bestyrelsen, at alle skabe skal deles mellem to eller tre personer alt efter størrelse. Og man kan kun komme med i et skab, hvis man har roet over 100 km i KKKK det foregående år. Ventelisten til deleskab er hos Tina.

 

7. Renovering:

- Der er tildelt ca. 1 million kr. til renovering af klubhuset.

Formand Jens afventer en mødedato for viderebehandling af renoveringsplanerne med klubbens kontaktperson i Gentofte Kommune.

 

8. Diverse:

- To klubaftner i juni og juli vil der være tekniktræning ved Tor og Thor. Datoerne udmeldes snart.

- Det blev besluttet at vores instruktører skal uddannes i at ro surfski, sådan at de kan introducere surfski for vores begynderhold. Undervisning arrangeres med instruktør-teamet og livredderne.

Livredderne på Bellevue råder over plads i bygningen i den østlige ende af stranden – det udstyr og andet der ikke er plads til i KKKK’s klubhus kan opbevares der. Nøgle til dette lokale kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

 

 

- Mødedatoer for bestyrelsesmøder kl. 18.30 i 2012 er:

Onsdag den 13. juni

Onsdag den 11. juli

Onsdag den 15. august

Onsdag den 12. september

Onsdag den 10. oktober