Bestyrelsesmøde 11.07.2012

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. juli 2012

Til stede: Dorte, Annette, Steen,  Henning, Tina, Tor, Jesper, Helle. Udenfor bestyrelsen: Peter Bundgaard.

Afbud: Jens

 

1. Økonomi

De fleste medlemmer har indbetalt kontingent, så der er 180.000 kr. på kontoen.
Debat vedr. betaling af kontingenter, så procentdelen af betalere bliver større - alle går i tænkeboks til næste bestyrelsesmøde.
Økonomi og betalinger i forbindelse med surfski/ livredder afdelingen er i orden.
 

3. Byggeudvalg

(Kajakklubbens Byggeudvalg, der er nedsat til generalforsamlingen i år består af Tor Busch, Katja, Tommy, Jens Islin og Peter Bundgaard).
Peter, der er arkitekt og medlem af kajakklubben, fortæller, at han er i dialog med Lotte Poulsen fra Gentofte Ejendomme i Gentofte Kommune vedr. Renoveringen af klubhuset. Peter skulle så arbejde som konsulent, betalt af Gentofte Kommune.
Peter ønsker et skitse på, hvordan og, hvorledes i forhold til økonomi og, hvem der skal samarbejdes med i klubben.
Peter vender tilbage når han har haft møde med Lotte Poulsen efter ferien. og indgår efter dette bestyrelsesmøde i byggegruppen).
Tor foreslår, at Peter og Tor går sammen i et samarbejde omkring at søge midler til klubben.
 

4. Køb af nye kajakker og salg af gamle kajakker

Pagajer til havkajakker koster 799 kr. - dem købes der tre af.
Nuværende turkajakpagajer virker ikke optimalt, de knækker. Det besluttes, at klubben indkøber ti nye pagajer.
Det er besluttet at indkøbe fem nye kajakker, to af dem skal matche Skorpionen (som ikke kan købes mere), en Lettmann, en TDC og en havkajak.
Jesper får et tilbud på de fem kajakker og bestiller dem.
Salg: af hvid, hvid/gul havkajakker, den ene bull, den ene cobra, en børnekajak, to spikaer. De to Cappella havkajakker lægges på vores fjernlager længere henne ad stranden til det bliver vinter.
Det besluttes yderligere at købe en ny paddleboard til SLSC afdelingen.
 

5. Surfski kursus for instruktørerne

Tor arrangerer surfskikursus for instruktørerne i august.

6. Indkøb af B-nøgler

Der er ikke så mange B-nøgler tilbage, der skaffes nye. Tina kontakter formanden for at få at vide hvor og hvordan de bestilles. (kupon)
 

7. Foredrag til vinter

Der arrangeres en foredragsaften til januar med John Andersen
 

8. Deltagelse i løb og udgifter til det

klubben betaler startgebyrer til vores medlemmer når de stiller til start i løb rundt omkring. Vi har ingen regler om at det skal være til en seriøs konkurrence eller at man stiller op for at vinde. Derfor som reglerne er nu, betaler klubben selvfølgelig startgebyr til Tour de Gudenå uanset på hvilket niveau man har lyst til at deltage på. Som altid betaler man selv transporten. Se i øvrigt Hennings beskrivelse af reglerne, som ligger på hjemmesiden.
 

9. Arrangementer i august

Vedr. Øresundsløbet, så afholdes både et surfskiløb og et løb for alle andre både.
Vedr. Challange – der gøres en ekstra indsats for at skaffe gerne 40 hjælpere – alle opfordres til at deltage.

10. Weekendtur samme weekend som Tour de Gudenå

Det vedtages, at der gerne må sættes opslag op med invitation til en weekendtur i september i Sverige, hvor man tager klubbens kajakker med. Dog skal det fremgå af opslaget, at dem der har lyst til at deltage i Tour de Gudenå må vælge kajakker først.
 

11. Klubtrøjer

Det besluttes, at klubben igen skal have klubtrøjer. Peter Bundgaard kommer med et logoforslag efter at have modtaget inputs fra bestyrelsen.