Bestyrelsesmøde 12.09.2012

 

Referat bestyrelsesmøde den 12. september 2012  


Tilstede: Tina Kristensen, Dorte Nygaard, Jesper Hagild, Jens Islin, Steen Thiel Hansen, Henning Hansen og Annette Springborg
Afbud: Helle L. Harthimmer og Tor Busch-Nielsen

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 10. oktober kl. 19.00


1. Økonomi

Alt vel


2. Klubrenovering

Fredag den 14. september kommer bl.a. kommunearkitekten på besøg i klubben for at gennemgå prioriteringslisten i forbindelse med klubbens renovering.
Bestyrelsen afventer vedr. indbruddet og reparationer efter indbruddet.


3. Kontingent, medlemslisten og indberetning til kommune

Bestyrelsen er i gang med at undersøge forskellige mulige virksomheder, der tilbyder løsninger vedr. medlemsstyring og kontingentbetaling m.m. Har kontakt med Dansk Kajakforbund.4. Svømmebaner til vinter

Klubben er nu medlem af haludvalget i Gentofte Kommune og har gratis baner fra 2013. Indtil da undersøges om muligheder for svømmebaner hos andre klubber.


5. Livreddere til VM, trøjer, støtte osv. (stævneopbakning)

Klubben støtter klubbens livreddere til VM med klubtrøjer og økonomisk, som hidtil besluttet for alle klubbens medlemmer, d.v.s. med max 1000 kr. om året.


6. Indretning af bådhus

Der er ryddet op i bådhuset og planer om at flytte rundt på placeringen af bl.a. private pagajer og redningsveste.

Alle medlemmer opfordres til at rydde op i bådhuset.


7. Tiltrækning af nye medlemmer, Google, netværk, visitkort o.s.v.

Evaluering af nybegynderholdet – der er kun frigivet ti ud af de tyve der startede – af forskellige årsager

Klubbens hjemmeside www.kajakklub.dk har en lav Google score – det ændres der på nu.
Ud over de domæner (www.k-k-k-k.dk og www.kajakklub.dk) som klubben allerede ejer, er der indkøbt to nye domæner: www.klampenborgkajakklub.dk og www.klampenborgkajakogkanoklub.dk

Alle domæner peger på www. Klampenborg.kajakklub.dk , hvilket vil medfører, at vi får en bedre Google score, og forhåbentlig medføre at vi bliver nemmere at finde – vi vil hen over vinteren lave søgemaskine optimering på vores ekstra domæner.

På opfordring er der nu etableret en mailliste med medlemmer der er 60+ og ønsker at ro sammen. Tilbagemeldingerne er meget positive – flere har fundet ud af at aftale ture på vandet sammen.
Alle klubbens medlemmer opfordres til at kapre nye medlemmer – på arbejde, i omgangskredsen m.m.

Mere tydeliggørelse af klubbens eksistens når man går på stranden.

I øjeblikket får dem der melder sig til nybegynderholdet en mail, at de vil høre nærmere i april – det laves om – de får i fremtiden en mail i januar.


8. Salg af kajakker/diverse indkøb

To af de indkøbte kajakker er ikke leveret endnu, men er på vej.

Tre medlemmer har været på stand up padle bord kursus og er meget positive.
Klubben sætter til standerstrygning to Spica og den hvide havkajak til salg.

OBS, bestyrelsen skal være ind over i forhold til at have private kajakker og andet liggende i bådhuset.


9. Kommende arrangementer

Standerstrygning bliver torsdag den 25. oktober. Klubben gir maden :O)

Den 22. september er der Mølleåens Blå Bånd.

I vinter og foråret vil der den første torsdag i hver måned være klubaften.

Og som noget nyt bliver der arrangeret filmaftner – nærmere information kommer

I januar bliver der et foredrag med eventyren John Andersen


10. Eventuelt

Obs ved lån af kajakker til ture udenfor klubben skal medlemmerne tage kajakker med, der passer til forholdene, f.eks. , hvis der er mange sten. Lån af kajakker skal som altid aftales med bestyrelsen.
Køkkenet har fået doneret diverse køkkengrejer fra et medlem

Den nuværende bestyrelse består af otte bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Bestyrelsen indstiller, at den kommende bestyrelse kommer til at bestå af seks medlemmer og en suppleant.    
 
Bestyrelsen holder strategimøde den 11. november kl. 10 – 15.