Bestyrelsesmøde 10.10.2012

 

Referat bestyrelsesmøde 10/10-2012

Til stede: Jesper, Jens, Helle, Anette, Dorte, Henning
Afbud: Tina, Tor, Steen

 

Økonomi

Steen deltog ikke i mødet, så ingen status på økonomi denne gang.

 

Klubrenovering

Prioriteringslisten er klar. Afventer den endelige bevilling.

Planen er, at renoveringen starter i uge 46 og er færdig i januar 2013.

Vedr. Renovering og forbedring af de nuværende kajakhylder i bådhuset vurderes det, at træværket at så sundt at vedligehold og udskiftning er den mest rentable løsning. Jens indhenter tilbud fra tømrer, og undersøger om det kan gå ind under den Klubrenovering der går igang i uge 46.

 

Medlemssystem

Arbejdsgruppen er godt igang, og forventer at kunne præsentere bestyrelsen for to muligheder på strategiseminaret 11/11-2012. Der er enighed om, at et nyt system skal være valgt og implementeret forud for næste sæson, så medlemmernes kontingentindbetalinger fremover håndteres i det nye system.

 

Foredrag til vinter:

John Andersen

René Forsberg

Dorthe Krogh (hundeslæde på Grønland)

Tommy

Bestyrelsen beslutter at indkøbe et lærred (Jesper)

 

Standerstrygning 25/10 kl. 18

Inkl. Mad - Jesper er kontaktperson

Jens sender invitation ud til medlemmerne 10/10.

 

Surfski

Intet nyt at berette.

 

Klubtrøjer

Design til Klubtrøjer er modtaget og bestyrelsen godkender det nye layout, som vil blive anvendt fremover. Forud for næste sæson vil det blive muligt at forudbestille trøjer.

 

Vedtægter

Til næste bestyrelsesmøde løbes vedtægter, sikkerheds- og ordensreglementer igennem med henblik på at få overblik over, om der skal arbejdes med dem på næste generalforsamling.

 

Nøgler

I forbindelse med projektet om at implementere et elektronisk medlemssystem, vil en ny nøgleløsning også blive tænkt ind. Det er for dyrt at have nøgler som i dag, så en elektronisk løsning vil være at foretrække.

 

Næste møde er bestyrelsens strategiseminar 11/11 2012