KKKK flytter til Charlottenlund

 

På grund af entreprenørarbejde på Bellevue, flytter Klampenborg Kajakklub i år til Charlottenlund Strand.

1. april

Netop som renoveringen af kajakklubbens klubhus er er ved at være gennemført, er der gået et stort  anlægsarbejde i gang på Bellevue, idet hele stranden skal fornyes som del at den nye helhedsplan for Bellevue Strandpark. Information om planen kan findes på http://www.gentofte.dk/bellevue

Omlægningen af stranden vil vare indtil sommerferien, og som følge deraf vil det ikke være muligt at benytte stranden, mens dette arbejde finder sted.

Der blev den 26. februar afholdt et orienteringsmøde på Gentofte Rådhus med deltagelse af borgmester Hans Toft, kommunale embedsmænd med Park- og Vejchef Niels Kristian Koefod i spidsen, samt repræsentanter for I/S Bellevue. Her blev kajakklubben informeret om, at der indtil 1. juli ikke ville være adgang til stranden på hverdage mellem 07:00 og 16:00, idet kajakklubben dog ville få adgang til vandet fra kl. 15:30. Dette ville naturligvis ramme de medlemmer af klubben, som ror om morgenen og i dagtimerne, men i øvrigt gøre det muligt at opretholde et nogenlunde normalt aktivitetsniveau med træning og roture efter arbejdstid, og afholdelse af klubbens instruktion for begyndere mandag og onsdag som sædvanligt.

Der er desværre efterfølgende opstået det problem, at entreprenøren benytter jyske arbejdere, som kun arbejder de fire første dage i ugen, og arbejdet kan derfor påregnes at fortsætte til kl. 18:00 mandag, tirsdag og onsdag, og til kl. 14:30 om torsdagen. Ved forsinkelse vil der blive arbejdet endnu senere de første tre dage. Stranden vil i hele perioden være afspærret for offentlig adgang, med undtagelse af vinterbaderne og kajakklubben udenfor arbejdstid.

Dette vil naturligvis være til stor skade for klubbens aktiviteter, ikke mindst vil det være umuligt at afvikle begynderinstruktion, hvilket vil ramme klubbens udvikling og økonomi, samt naturligvis især de mange nye, som havde set frem til at blive medlem af klubben.

Kajakklubben har derfor henvendt sig til borgmester Hans Toft, som svarede: Naturligvis kan vi ikke løbe fra de aftaler, der blev informeret om på borgermødet. Men da vi ikke kan få entreprenøren til at benytte lokal østeuropæisk arbejdskraft (det er svært efter den nye lov om tilskud til boligforbedring), har han i stedet tilbudt simpelthen at flytte kajakklubben til Charlottenlund Strand.

Ved hjælp af en pram, som alligevel skulle benyttes til opfyldning med sand på Bellevue, er det lykkedes enteprenøren at flytte det nyrenoverede klubhus fra Bellevue til Charlottenlund Strand, hvor det er anbragt på en fin plads nær fortet, hvor der endda er en flot badebro, som vil fungere ganske udmærket som bådebro for kajaklubben. Terrassen og det udvendige træværk er dog ikke flyttet med.

Vi mener, dette er en god løsning, udtaler Hans Toft.

Klampenborg Kajakklub forventes at være tilbage på sin rette plads om et år, den 1. april 2014.