Bestyrelsesmøde 02.05.2013

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 2. maj 2013

Tilstede: Jesper Hagild, Jens Islin, Henning Hansen, Tina Møller og Annette Springborg

Afbud: Tor Busch-Nielsen og Steen Thiel Hansen

1. Formanden har ordet

Lige nu kan der forekomme gener og frustrationer, både i forhold til klubhuset og i forhold til stranden og den manglende adgang til stranden.
- OBS OBS OBS - vi skal huske, at vi får et nyrenoveret klubhus og en flot strand.

2. Klubrenovering/stranden (samt diverse mangler)

Forsinkelserne på renoveringen af klubhuset skyldes udelukkende, at Kulturarvstyrelsen har ønsket forskellige ændringer.
Det forventes, at klubhuset er færdigt midt i maj.

3. Klubsæson/begyndere

Begynderholdet starter til august på grund af renoveringen af stranden.

4. Ro andre steder/udlån af kajakker

Der skrives en mail til formand Jens (ji@cphpress.com), hvis man ønsker at låne en kajak i maj, inden strandens åbning den 1. juni.

5. Skabe

Det besluttes, at kilometerkravet på 100 km. fastholdes. Der kommer en fællesmail vedr. skabe. Ønsker du skab kan du kontakte Tina Møller (info@corpussanum.dk).  

6. Hjemmeside / Facebook

Bestyrelsen beslutter at udvikle klubbens hjemmeside.

7. Bestyrelsesmøder

Onsdag 29.05.13 kl. 19.00
Onsdag 19.06.13 kl. 19.00
Onsdag 14.08.13 kl. 19.00
Onsdag 09.10.13 kl. 19.00
Onsdag 20.11.13 kl. 19.00

8. Klubtrøjer

Bestyrelsen arbejder videre på klubtrøjer.

9. Arrangementer, torsdage, sommerfest, standerhejsning

Standerhejsning og klubfest lørdag den 1. juni (Bestyrelsen er festudvalg)
Klubaften starter torsdag den 6. juni – grillen tændes
Sankt Hans og ”Familiefest” søndag den 23. juni
Begynderfest lørdag den 7. september.
Standerstrygning søndag den 27. oktober
Julefrokost fredag den 29. november

10. Valg af næstformand

Jesper Hagild er valgt

11. Diverse

Kontingent skal nu betales via Betalingsservice.
Derfor benytter bestyrelsen et online administrationssystem der hedder Conventus, udviklet bl.a. til foreninger.
Lørdag den 4. maj modtager alle medlemmer en mail med vejledning.

Tina og Annette har ansvar for Køkken og opholdsrum