logo

Bestyrelsesmøde 29.05.2013

Af admin
Oprettet 30.05.2013 - 21:42

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 29. maj 2013

Tilstede: Jesper Hagild, Jens Islin, Henning Hansen, Tina Møller og Annette Springborg

Afbud: Steen Thiel Hansen

1. Økonomi

Det går godt.

2. Gennemgang af renovering

Pergolaen er færdig inden weekenden. Håndværkerne sliber og maler alle fire bænke. Liste med mangler er gennemgået af bestyrelsen - og Jens videregiver listen til bygherren. 

3. Opdatering af Conventus

De fleste har tilmeldt sig Betalingsservice og kun få mangler at tilmelde
sig.

4. Kontingentfrihed/bestyrelseshonorar

Det fremgår af vedtægterne, at formand og kasserer ikke betaler
kontingent.
Bestyrelsen ønsker ikke honorar for deres arbejde i bestyrelsen.

5. Standerhejsning

Lørdag den 2. juni aflyses standerhejsning og fest da både klubhuset og stranden ikke er færdig endnu.
Det udskydes til lørdag den 22. juni.

6. Kommende arrangementer

Standerhejsning og fest lørdag den 22. juni.
Familiedag og Sankt Hans aften søndag den 23. juni.

7. Diverse

Kalenderen på hjemmesiden opdateres løbende.
 


Kilde URL:
http://klampenborg.kajakklub.dk/node/426