Ordensregler

 

KLAMPENBORG KAJAK OG KANO KLUB

ORDENSREGLER

 

ALMINDELIGE REGLER

 

1. Medlemmerne skal under ophold i KKKK udvise sportslig og korrekt optræden. Der må ikke udvises støjende eller uhøvisk adfærd.

2. Klubbens medlemmer kan mod et depositum få udleveret nøgle til KKKK.

3. KKKK’s opholdsrum, køkkenfaciliteter samt bad og toilet skal altid efterlades i ryddelig og rengjort stand.

4. Sidste medlem, der forlader KKKK, har pligt til at efterse, at porte og døre er forsvarligt låst, samt at lyset er slukket.

5. Medlemmer må gerne have et mindre antal gæster med i klubben. Det skal være under behørigt hensyn til klubbens øvrige medlemmer og i samklang med klubbens liv.

6. Medlemmer har mod et gebyr på 1000 kr. mulighed for at låne klubben til private arrangementer uden for sæsonen (standerstrygning til standerhejsning). Medlemmet har ansvaret for at klubben efter lån er rengjort næste dag kl. 14.

7. Eventuelle klager skal stilles skriftligt til bestyrelsen.

 

BÅDE, BÅDHUS OG OMKLÆDNINGSRUM

 

8. Ved ud-og indstigning samt transport skal der tages fornødent hensyn til båd og pagaj. Man må ikke grundstøde og ikke sidde i kajakkerne på land.

9. Bådene skal straks efter brug skylles for sand og aftørres for vand (både udvendigt og indvendigt) samt lægges på plads, så de ikke er til gene for andre roere.

10. Redningsveste, pagajer og andet udstyr skylles for sand og skal være på plads i bådhuset, når klubben forlades

11. I sæsonen må vådt rotøj ikke efterlades i omklædningsrummet, men skal hænge i bådhuset. Uden for sæsonen gælder dette ikke for aktive vinterroere. Tøj (herunder kajaksko), der hænges i klubben skal være påført medlemmets navn.

12. Begyndere, der ikke er frigivet, må kun benytte kajakker i bådhusets første sektion, medmindre andet er aftalt med en instruktør eller etbestyrelsesmedlem.

13. Lån af både til ture over flere dage eller i fremmed farvand kræver tilladelse af bestyrelsen.

 

Revideret 1. maj 2014.