logo

Bestyrelsesmøde 25.02.2014

Af admin
Oprettet 04.03.2014 - 03:45

Referat fra bestyrelsesmøde 25. februar 2014

 

Til stede: Henning, Thor, Peter, Annette, Tina

Referent: Annette

 

1. Regnskab 2013 og Budget 2014

Bestyrelsen har gennemgået regnskab for 2013 og fremlægger dette på generalforsamlingen.
Vi er i gang med budgettet for 2014. Det fremlægges ligeledes på generalforsamlingen.

 
2. Generalforsamling den 10. april

Dagsorden til generalforsamlingen udsendes min. 14 dage før.
Bestyrelsen har ikke andre punkter end de af vedtægterne foreskrevne.
Punkter fra medlemmerne til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts.
 

3. Eventuelt

3.1 Salg af både, vi ikke længere har behov for, sker til standerhejsningen den 3. maj – katalog over båder, der er til salg sendes ud i april.

3.2 KKKK fremover vil fokusere sin tilskudsgivning på kajakløb og -stævner, som vores medlemmer deltager i. Argumenterne er (1) at klubbens formål er at fremme kajaksporten, og (2) at hvis vi giver tilskud til fx gymnastik, burde vi også give tilskud til træning i fitness center og andre former for vintertræning.

 


Kilde URL:
http://klampenborg.kajakklub.dk/node/467