Generalforsamling afholdes i SR

10.04.2014 - 19:00

 

Generalforsamling - men ikke i KKKK - klubhuset er jo under reparation, så generalforsamlingen holdes i år i Skovshoved Roklub, Skovshoved Havn 3 (bag tankstationen).

Indkaldelse udsendt 26/3:

 

 

Kære KKKK'ere

Der indkaldes hermed til generalforsamling 10/4 kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedhæftet)
 4. Budget for 2014/15 (vedhæftet)
 5. Fastsættelse af kontingenter - Bestyrelsen foreslår, at de nuværende kontingentsatser fastholdes for sæsonen 2014/15
 6. Afstemning om ændring af ordensregler (forslag vedhæftet)
 7. Valg i henhold til § 8:
  • Formand - Peter genopstiller
  • Inspektør - Henning genopstiller
 8. Faste udvalg jf. § 13. - Overspringes, da vi har ikke faste udvalg med eget budget.
 9. Eventuelt.