Reservation af kajakker

 

Klubben råder over et ganske stort antal kajakker, så det er som regel ikke et problem at finde en kajak at ro i, når man vil på vandet. Før man ror ud, skriver man turen ind i rokort-systemet. Når man kommer tilbage, skriver man tilsvarende ind, at turen er afsluttet, og kajakken er derefter til igen rådighed for andre medlemmer.

 

Reservation af kajakker i rokort-systemet

Det er muligt at reservere kajakker i rokort-systemet. Dette benyttes ikke i forbindelse med daglig roning fra klubben, men man kan reservere kajakker til særlige aktiviteter. Det vil sædvanligvis handle om deltagelse i kajakløb (oftest surfski, evt. turkajak eller havkajak), men kan også være arrangeret træning eller træning i andet farvand, eller det kan være langture eller fælles klubture til andre steder (turkajak, evt. havkajak).

Reservation af kajakker skal være efter aftale med bestyrelsen.

 

Reservation af kajakker til særlige aktiviteter

På nogle tidspunkter er der behov for at reservere nogle typer af kajakker til særlige aktiviteter. Det fungerer på den måde, at kajakkerne på disse tidspunkter skal være til rådighed og er reserveret til deltagere i den pågældende aktivitet. Kajakkerne reserveres ikke i rokort-systemet.

Nedenfor er en aktuel liste (august 2015) over tidspunkter, hvor kajakker er reserveret særlige aktiviteter.

  • Begynderinstruktion, mandag ca. 18:30-20:00. Mandag aften et turkajakkerne i den første port forbeholdt instruktion.
  • Handicap, tirsdag 17:30-20:00. I dette tidsrum er de kajakker, som normalt benyttes til handicap, forbeholdt deltagerne i handicap-turneringen i Hellerup. Dette gælder alle ocean race surfski. Hvis de ikke er optaget efter kl. 18:00, når deltagerne i handicap er taget afsted, bortfalder reservationen. Deltagerne i handicap er tilbage ved 20-tiden.
  • Surfski fællestræning, torsdag 17:30-19:30. Der er fællestræning i sufski om torsdagen fra kl. 17:30, og surfski er derfor reserveret til dette formål. Ledige surfski er til rådighed fra kl. 18:00.

Hold også øje med evt. opslag om reservation til andre formål, samt med information under Meddelelser og Aktiviteter i rokort-systemer. Der kan komme ændringer i forhold til ovenstående tider.

 

Klubaften og km-roning om torsdagen

Torsdag er vores klubaften, hvor der er stort pres på især turkajakkerne, idet der er kilometer-roning for begyndere samtidig med at andre medlemmer gerne vil ro en tur. Vis hensyn ved valg af kajak, forsøg evt. at ro på et andet tidspunkt. Vandet er ofte bedre lidt senere på aftenen, og det giver bedre udnyttelse af såvel køkkenet som af kajakkerne, hvis vi ikke allesammen skal til på samme tid.