Nyt fra klubben

I anledning af klubbens renovering

... lidt gamle billeder

Bestyrelsesmøde 29.05.2013

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 29. maj 2013

Tilstede: Jesper Hagild, Jens Islin, Henning Hansen, Tina Møller og Annette Springborg

Afbud: Steen Thiel Hansen

1. Økonomi

Det går godt.

Standerhejsning udsat til 22. juni

 
Kære medlemmer
 
Da hverken stranden eller vores klub er helt færdig efter renoveringen har bestyrelsen besluttet at udskyde vores standerhejsning til alt er helt færdigt.
Det betyder at vi i stedet holder en stor standerhejsningsfest,

Adgang til stranden - alligevel... nu med nøglekort

 

Menneske og maskine... stranden er stadig en arbejdsplads 

De er mod forventning blevet færdige med at pumpe sand ind på stranden, og alt pumpeudstyr er fjernet i begyndelsen af ugen, så nu er det alligevel muligt for os at komme på vandet.
 
Vi kan ifølge nye oplysninger fra kommunen få adgang til stranden udenfor arbejdstiden, som er mandag til fredag kl. 07 – 18.